online inschrijven 2024 leden

Inschrijvingsformulier  leden - Formulaire d'inscription des membres

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algemene voorwaarden : 

  • Ondergetekende wenst lid te worden van de Bearded Collie Club Belgium. Hij/zij is geen lid van een vereniging die niet is erkend door de Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus (KKUSH) of van een buitenlandse vereniging niet aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI)
  • Het Bestuur van de BCCB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, van gelijk welke aard, tijdens evenementen ingericht door de BCCB.
  • Ik stort mijn lidgeld op rekening nr : BE07 9790 7810 0866   van de Bearded Collie Club Belgium

           internationaal :  IBAN  : BE07 9790 7810 0866   -  BIC  ARSPBE22

  • gelieve 'Lidgeld BCCB 2024 en uw naam' te vermelden bij de betaling


termes et conditions 

  • Le(la) soussigné(e) souhaite devenir membre du Bearded Collie Club Belgium. Il(elle) n’est pas membre d’une association qui n’est pas reconnue par l’Union Royale Cynologique Saint-Hubert ou d’une association étrangère non affiliée à la Fédération Cynologique Internationale (FCI).
  • Le comité n’est pas responsable des accidents, de n’importe quelle nature, pouvant se produire pendant les activités organisées par le BCCB
  • J’effectue le virement pour mon cotisation sur compte no.: BE07 9790 7810 0866 Bearded Collie Club Belgium                         international :  IBAN  : BE07 9790 7810 0866   -  BIC  ARSPBE22

  • veuillez mentionner 'Cotisation BCCB 2024 et votre nom' avec le paiement